Máy Chấm Công Thẻ Từ

Máy Chấm Công Thẻ Từ Cảm Ứng

Máy Chấm Công Thẻ Từ Cảm ứng sử dụng các dòng thẻ cảm ứng 125Khz. Để quản lý chấm công. Mỗi nhân viên đều được cấp 1 thẻ cảm ứng, mỗi thẻ là một số ID khác nhau. Sử dụng để quẹt lên đầu đọc máy chấm công.

Xếp theo: Thứ tự theo mức độ phổ biến Thứ tự theo giá: thấp đến cao Thứ tự theo giá: cao xuống thấp