Phòng ban hỗ trợ benco
Đội ngu hỗ trợ benco
Máy Chấm Công Vân Tay Ronald Jack 2200 2.680.000
Camera Wifi Yoosee 3 râu Full HD 1080P có màu đêm 289.000
Camera Wifi Yoosee Thân Ngoài Trời - Ban Đêm Có Màu Full HD 1080P 485.000
Sản phẩm giờ vàng
Khách hàng dự án tiêu biểu